">

Přemýšlíte nad prvotním zateplením?

Jaké jsou požadavky na použití hořlavého a nehořlavého tepelného izolantu v ETICS v případě, že fasáda nebyla v minulosti zateplena.

Zatepluji poprvé
} }

Máte již zatepleno, ale nestačí to?

Jak postupovat v případě, že je na fasádě aplikovaný ETICS, ale z určitých důvodů je požadavek na zateplení nové.

Potřebuji zateplit znovu

Klíčové změny normy ČSN 73 0810 ‑ o co se jedná?

V srpnu roku 2016 vstupuje v platnost přepracované znění klíčové normy požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb ‑ společná ustanovení a s tímto novým zněním se významně mění požadavky požární bezpečnosti pro zateplování budov kontaktním zateplovacím systémem.

Nejzásadnější změnou je, že se řeší nejen situace, kdy se kontaktní zateplovací systém na budovu instaluje poprvé (ať již jde o zateplení novostavby nebo dodatečné zateplení stávajícího objektu), ale stále aktuálnější situace, kdy se zateplený objekt zatepluje znovu. A co se ještě mění oproti původnímu znění normy?

Změny oproti původnímu znění normy ČSN 73 0810

Nové znění normy reaguje na technologický vývoj nebo problémy z praxe, a přestože se to na první pohled nemusí zdát, požadavky zateplování pomocí kontaktního zateplovacího systému (KZS, známý také pod zkratkou ETICS) výrazně zjednodušuje. Hlavní změny oproti původnímu znění:

  • Jsou stanoveny požadavky pro zateplení již zatepleného objektu.
  • Jsou zrušeny zvláštní požadavky na dodatečné zateplení. Požadavky jsou stejné bez ohledu na to, zda jde o zateplení při výstavbě novostavby, nebo o dodatečné zateplení stávajícího objektu.
  • Rozsah požadavků se nově dělí do 4 různých kategorií podle požární výšky. Požadavky jsou různé pro specificky řešené jednopodlažní objekty, objekty s požární výškou 0,0 až 12,0 m, dále 12,0 až 22,5 m a objekty s požární výškou nad 22,5 m.
  • Požadavky v jednotlivých kategoriích jsou ve všech podlažích stejné.
  • Certifikovaný kontaktní zateplovací systém lze bez ohledu na třídu reakce na oheň tepelného izolantu použít v požárních pásech a také v požárně nebezpečném prostoru stejného objektu.
  • Je rozšířen počet konkrétních konstrukčních řešení, kdy a jak se musí použít nehořlavý tepelný izolant. Nyní pokrývají většinu běžných detailů vyskytujících se na stavbě při zateplování objektu.
  • Jsou upraveny požadavky na použití atypických řešení při splnění požárních zkoušek.

Požadavky na ETICS obsažené v této normě platí pro většinu objektů. Existují ale určité specifické provozy, u kterých není možné použít hořlavý tepelný izolant. Jsou to zejména provozy s problematickou evakuací, například divadla, kina, obchodní domy a jiné shromažďovací prostory, kde se počítá s velkým počtem unikajících osob, popřípadě nemocnice nebo ústavy sociální péče, kde je zase nutné počítat se sníženou pohyblivostí evakuovaných.